Nhận xét mới

Cách Check Pass Trên Trình Duyệt.

Blog Thủ Thuật PC Xin Hướng Dẩn Các Bạn Cách Check Pass Trên Trình Duyệt
+Bước 1:
Vào cài đặt Google+Cài Đặt

+Bước 2 : 
 Vào Quản lý Mặt Khẩu.


+Bước 3 : 
 Nhấn vào hiển thị để Hiển thị Mặt khẩu của bạn.
Hoặc các bạn có thể đăng nhập vào Link này để xem pass đơn giản hơn.Share:

Add Comment

1 comment:

CHÀO MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỦ THUẬT PC 4X - TỔNG HỢP IT