CÁCH TĂNG TỐC WINDOWS XP

                        Cách Tăng Tốc Windows Xp                                     
 Bước 1.
Chỉnh sửa Registry Editor để sửa thông số của Windows
  Nhấp vào Start-->Run gõ Regedit để vào Registry Editor 


Tìm đường dẫn HKEY_CURRENT_USER -->Control Panel -->Desktop


Kích chuột phải --> bấm vào Modify để tinh chỉnh các thông số

- AutoEndTask: Kích đúp và nhập số 1, mục đích là tự động tắt các dịch vụ treo nhanh chóng.

- MenuShowDelay: Kích đúp và nhập số 0, mục đích để thanh Start hiện nhanh hơn. 

- HungAppTimeout và WaitToKillAppTimeOut: kích đúp 
nhập giá trị 200 để giảm thời gian chờ đợi.
 
- Kích Ne-->StringValue: Nhấn F2 để đặt tên cho khoá này là WaitToKillServicesOut, nhấn đúp nhập giá trị 200.4 comments: