Cách đặt mật khẩu cho file để bảo mật folder


Cách đặt mật khẩu cho folder bằng Winrar

Bước 01: Chuẩn bị một folder đã chứa các tài liệu hoặc bất kỳ file nào mà bạn cần bảo mật
Bước 02: Click chuột phải vào folder cần đặt mật khẩu, sau đó chọn "Add to archive...".


Sau đó chọn "Set password" để đặt mật khẩu cho folder.
Sau Đó các bạn điền mật khẩu vào Nhấn OKE là xong.
Chúc Thành Công,


Hay Thì Đừng Wen Like Nha !!

0 Comments: