Nhận xét mới

Cách Live Stream Game Lên Facebook

Cách Live Stream Game Lên Facebook


+Bước 1:

Dowload Open Broadcaster.

+Bước 2:


Cick Vào Đây:                                        Live Stream 
Điền địa chỉ URL vào OBS.

Video Hướng Dẩn Chi Tiết Cho ai chưa pít làm.

    Share:

    No comments

    Hệ Thống Facebook Miễn Phí Cho Ai Cần Ngay Trên Thanh Menu!