Cách chat với nhau trong mạng LanCách chat với nhau trong mạng Lan

+Bước 1:

 Mở chương trình Command Prompt bằng cách nhấp chuột 

vào menu Start -> Programs -> Accessories -> Command 

Prompt (hoặc nhấn tổ hợp phím Windows+R -> gõ lệnh cmd  

 -> nhấn Enter ).

+Bước 2:

Cửa sổ làm việc của Command Prompt xuất hiện, để chat 

trong mạng LAN bạn nhập vào dòng lệnh với cú pháp sau:


             net send {ip/name} *  [message]VD:
Nếu bạn muổn gửi tin nhắn cho Máy 01 với nội dụng " chi tao 

bai 2 coi dm "   thì làm như sau.

       net send May_01 * chi tao bai 2 coi dm

 * Còn nếu muốn gửi hết máy trong mạng lan thì k cần ghi (ip/name).

            net send * chi tao bai 2 coi dm

Chúc Thành Công !!!

0 Comments: