Nhận xét mới

Cách Chuyển đổi Video Trên YOUTUBE Thành Mp3.

+Bước 1:
Vào Link dưới đây: link

+Bước 2:
Điền Link Video Trên youtube vào Media URL.

+Bước 3: chọn loại video dc xuất ra như trong hình.


Music    
Video     

+Bước 4:
Nhấn Tải Về.

Chúc Thành Công !!!
Share:

No comments

CHÀO MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỦ THUẬT PC 4X - TỔNG HỢP IT