Cách Ẩn Nick Facebook Khi OnlineNhấn chuột vào biểu tượng như trong hình.

Một cửa sổ nhỏ sẽ bật ra ngay sau đó. Tại đây có 3 lựa chọn dành cho bạn trong việc ẩn chat Facebook.

Dòng 1 : Chỉ tắt trò chuyện với một số liên hệ...
Dòng 2:  Tắt trò chuyện với tất cả các liên hệ trừ...
Dòng 3: Tắt trò chuyện với tất cả các liên hệ
Lưu ý: Khi tắt trò chuyện, tin nhắn từ các liên hệ sẽ đi tới hộp thư để bạn đọc sau

Muốn ẩn chat theo kiểu nào thì bạn tích vào kiểu đó.
+Khi ẩn chat, không ai thấy bạn online cả.
Nếu muốn xem lại chat thì tích vào Bật Trò Chuyện.


0 Comments: