Code thống kê số lượt xem Blog/Website.

Kết quả hình ảnh cho histats
+Bước 1:
Truy cập :http://histats.com

+Bước 2:
Đăng Ký Tài Khoản.
Sau khi đăng ký nhớ vào gmail  nhận thư xác nhận.


+Bước 3:
Nhấn Vào ADD A WebSite+Bước 4:
Nhấn vào Icon dưới đây.Rồi chọn típ.


Típ đến Add new Counter.
+Bước 5:
Chọn Mẫu Thích Hợp.


+Bước 6:
Copy Code và làm theo hướng dẫn trong hình :D


Chúc Bạn Thành Công

0 Comments: