Nhận xét mới

Hiệu ứng hình ảnh khi rê chuột vào cho blog.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm hiệu ứng khi rê chuột vào ảnh.Code này rất đơn giản các bạn chỉ cần tìm : /b:skin

Sau Đó Dán Đoạn code này vào trên code /b:skin.

img:hover {    -webkit-filter: grayscale(1);}

Lưu Lại.

Chúc các bạn thành công!
Share:

No comments

CHÀO MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỦ THUẬT PC 4X - TỔNG HỢP IT