Top Ad unit 728 × 90

Thống kê lượt xem-bài viết-bình luận cho Blog Của Bạn.

Hôm Nay Mình Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Cách Hiển Thị Thống Kệ Lượt Xem-Bài Viết-Bình Luận Cho Blog Của Bạn.Bước 1: Các bạn vào Trang Tổng Quan > Bố Cục > Thêm Tiện Ích và chọn tiện ích Thống Kê Blog  Bước 2: Vào phần Chủ Đề > Chỉnh sửa HTML > Chuyển đến tiện ích "Stats1" và tìm Đoạn Code sau:
<b:widget id='Stats1' locked='false' title='Custom Stats' type='Stats' version='1' visible='true'>...</b:widget>
  Hãy thay nó bằng đoạn code sau:
<b:widget id='Stats1' locked='false' title='Custom Stats' type='Stats' version='1' visible='true'>    <b:includable id='main'>  <b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if>  <div class='widget-content'>    <!-- Content is going to be visible when data will be fetched from server. -->    <div expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_content&quot;' style='display: none;'>      <!-- Counter and image will be injected later via AJAX call. -->      <b:if cond='data:showSparkline'>        <img alt='Sparkline' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_sparkline&quot;' height='30' src='http://2.bp.blogspot.com/-nsxCtkYnchQ/VLEifAyf97I/AAAAAAAAIlk/9Viyy0W9r04/s1600/FFF.png' title='Sparkline' width='75'/>      </b:if>      <b:if cond='data:showGraphicalCounter'>        <span class='counter-wrapper graph-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>      <b:else/>        <span class='counter-wrapper text-counter-wrapper' expr:id='data:widget.instanceId + &quot;_totalCount&quot;'/>      </b:if><script type='text/javascript'>function postCount(json){document.write(&quot;<span class='counts post2'> Total Posts &quot;);var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);document.write(&quot;</span>&quot;)}
function numberOfComments(json){document.write(&quot;<span class='counts comment'> Total Comments &quot;);var count = json.feed.openSearch$totalResults.$t;document.write(&quot;<span class='count'>&quot; + count + &quot;</span>&quot;);document.write(&quot;</span>&quot;)}
</script><script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&amp;amp;max-results=0&amp;amp;callback=postCount' type='text/javascript'/><script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&amp;amp;max-results=0&amp;amp;callback=numberOfComments'/>

    </div>  </div></b:includable>  </b:widget>
 Bước 3: Chúng ta đã hoàn thành được 80% rồi giờ ta thêm CSS vào để nó đẹp lên nào. Tìm đến thẻ </Head> và thêm đoan code sau phía trên nó:
<link href='//fonts.googleapis.com/css?family=PT+Sans:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'/><link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/> <style type='text/css'>/* Blogger Custom Stats widget by huyhoangit.com */.Stats img {display:none!important;background-image:none;}.Stats .counter-wrapper {width:92%;text-align:right;margin:10px;line-height:35px;color:#333;font-weight:700;font-size:16px;margin-left: 0;}.Stats .counter-wrapper:after {content:&quot;Page Views&quot;;float:left;text-align:left;font-size:13px;font-weight:700;color:#333;}.counts {display:inline-block;width:92%;font-size:13px;line-height:35px;color:#333;font-weight:700;}.counts .count {display:inline-block;font-size:16px;height:30px;vertical-align:top;direction:ltr;float:right;color:#333;font-weight:700!important;}.counts:hover .titles:before {color:#333!important;border-radius:2px;border-color:rgba(255,255,255,0.1);}.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before {display:inline-block;font-size:13px;font-family:FontAwesome;font-style:normal;font-weight:normal;margin:0 10px 0 10px;float:left;width:10px;text-align:center;}.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before, .counts:before {display:block;background-color:#fff;color:#333;width:35px;height:35px;font-size:18px;line-height:35px;border-radius:2px;margin:0px 8px 0 0;}.counter-wrapper.text-counter-wrapper:before {content:&quot;\f06e&quot;;}.counts.post2:before {content:&quot;\f044&quot;;}.counts.comment:before {content:&quot;\f0e6&quot;;}#Stats1_content {width:auto;height:auto;background-color:#fff;}</style>
 Chú ý phần màu đỏ, nếu các bạn đã có thêm trên blog từ trước rồi thì có thể xoá bỏ nó khỏi blog. Chúc các bạn thành công!!


Nguồn Code Của Bạn  blog.huyhoangit
Thống kê lượt xem-bài viết-bình luận cho Blog Của Bạn. Reviewed by Thủ Thuật PC4x on August 31, 2017 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Thủ Thuật PC 4X © 2015 - 2016
Powered By Blogger, Designed by thuthuatpc4x | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.