TUT Rip Facebook Die Trong 3 Phút.

Chào Các Bạn! Hôm Này Mình Sẽ Share TUT Rip Facebook  Người Khác Trong 3p Nạn Nhân Sẽ DIE.

+Bước 1:
Các Bạn Mở Tap Cốc Cốc+1 Tap Google Chrome.

+Bước 2:
Các Bạn Fake(giả mạo) 1  Clone Giống Nạn Nhân, Fake luôn Avt,Ảnh Bìa, Ngày-Tháng-Năm Sinh .

+Bước 3:
Các Bạn Vào Cốc Cốc + Chrome Login Nick Clone Trên.

+Bước 4:
Các Bạn Qua Cốc Cốc Fake IP Ý Vs Ngôn Ngữ Ý.

+Bước 5:
Vào Cốc Cốc>>> Tường Nạn Nhân+Báo Cáo Mạo Danh Tôi+Đóng Tài Khoản.

+Bước 6:
Qua Google Chrome F5(tải lại trang) Nạn Nhân Và Báo Cáo Mạo Danh Tôi Lần Nữa+Đóng Tìa Khoản.

Trợ Đợi Kết Quả!

Chúc Các Bạn Thành Công!


0 Comments: