TUT Rip Facebook Người Khác Bằng Cách!

Hôm Nay Mình Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Cách Rip Facebook Người Khác Bằng Cách Fake Nạn Nhân+Bước 1:
Các Bạn Tự Tạo Cho Mình 1 Clone Acc.
+Bước 2:
Điền Đầy Đủ Thông Tin Giống Nạn Nhân, FAKE Cả Avt và Ảnh Bìa, Ngày Sinh.
Quê Quán Các Bạn Chọn Los Angeles Nha.

+Bước 3:
Vào Trang Cá Nhân Nạn Nhân, Kết Bạn Trên  5 Người Có Bạn Chung Với Nạn Nhân.

+Bước 4:
Các Bạn FAKE Sang Địa Chỉ IP US Và Ngôn Ngữ US.

+Bước 5:
Sau  Khi Hoàn Tất Các Bước Trên, Các Bạn Vào Wall Nạn Nhân, Chọn  [ ]
Báo Cáo-Báo Cáo Tài Khoản Này-Họ Đang Mạo Danh Tôi Hoặc Người Mà Tôi Biết- Mạo Danh Tôi-Gửi Facebook Xem Xét.


 Hóng vài giờ cho facebook xem xét là xong.


Chúc Các Bn Thành Công!

0 Comments: