Cách Khắc Phục Khi Vào Facebook Chậm

Hôm Này Mình Sẽ Hướng Dẫn Các Bạn Cách Khác Phục Lỗi Load Facebook  Chậm.+Bước 1:
Các Bạn Cần Vào Thư Mục Sau:
C:\Windows\System32\drivers\etc


+Bước 2:
Các Bạn Mở FIle Hosts Bằng File Notepad Hoặc Notepad + lên.


+Bước 3:
Các Bạn Copy Hết Đoạn Này Vào Dưới Cùng Rồi Save Lại.

173.252.100.26 facebook.com
173.252.100.26 www.facebook.com

173.252.100.26 www.login.facebook.com


Vậy Là Xong Rồi.

Chúc Các Bn Thành Công!

#facebook Load Chậm

0 Comments: