Chuyển đổi tiếng việt thành tiếq việt
Tác giả đề xuất thay đổi các phụ âm như sau: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm “nhờ” (nh) chưa có kí tự mới thay thế, nên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt.
Đây là hình ảnh được chia sẻ rất nhiều về bộ chữ Tiếq Việt mới của tác giả:
Chữ tiếng Việt mới
Nếu bạn thường xuyên gặp khó khăn khi phải phân biệt x với s, ch với tr, r với d, gi, hay viết địa lí, địa lý cái nào đúng, thì trong bộ chữ Tiếq Việt mới này điều đó không còn nữa. Chưa kể đến việc rút gọn này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều chi phí cho các tòa soạn báo, nhà xuất bản và công việc văn phòng.

Link Công Cụ Chuyển Đổi Tiếng Việt Mới : Tại đây

0 Comments: