Top Ad unit 728 × 90

Nhập điểm và số liệu bằng giọng nói với công cụ nàyLink Công Cụ: tại đây

Dùng được cho cả PC và Diện Thoại


Bước 1: Chọn Chế độ (xem giải thích các chế độ ở dưới)
Bước 2: Ấn vào hình cái microphone và bắt đầu nói

Bước 3: Khi đang nói, nếu muốn dừng, bấm vào nút hình cái mic 1 lần nữa
Bước 4: Sau khi đã dừng, bạn có thể bấm Copy nếu muốn copy ra excel
Bấm Xóa để nhập danh sách mới 


--------------
Chế độ nhập điểm:
Trợ giúp việc nhập điểm của giáo viên.
Hiện tại chế độ chỉ hỗ trợ nhập điểm dạng số nguyên hoặc ,25 ,5 ,75.
Nếu phần mềm có vấn đề với dấu phẩy, hãy đọc dấu chấm.
Một vài ví dụ:
chín, tám, tám, chín, mười, mười, bảy, năm
▶ 9 - 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 7 - 5
chín phẩy bảy năm, mười, bảy phẩy năm, sáu
▶ 9,75 - 10 - 7,5 - 6
Không đọc: "... phẩy bảy mươi nhăm"
Không đọc: "... phẩy mười bốn" (chế độ chỉ nhận .25 .5 .75)

Chế độ nhập số liệu:
Trợ giúp việc nhập số liệu chính xác, phục vụ kho hàng, tính toán,...
Khi nhập xong một số, PHẢI nói "tiếp" để chuyển sang số khác
(máy sẽ hiểu "tiếp" là xuống dòng)
Với số thập phân, chế độ hỗ trợ cả việc nhập dấu chấm và phẩy, nhưng sẽ hoạt động tốt hơn với dấu chấm. Ví dụ:
một bảy không bốn chín tám, tiếp, hai không không sáu chín tám
▶ 170498 - 200498
ba chấm mười bốn, tiếp, một không ba chấm năm hai, tiếp, một không chấm năm không
▶ 3.14 - 103.52 - 10.50


Tránh đọc: "ba vạn một trăm hai mươi lăm"
Nhập điểm và số liệu bằng giọng nói với công cụ này Reviewed by Thủ Thuật PC4x on November 26, 2017 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by Thủ Thuật PC 4X © 2015 - 2016
Powered By Blogger, Designed by thuthuatpc4x | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.