Top Ad unit 728 × 90

Hiệu ứng Text Widget.Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng chữ cho Widget.

Hiệu ứng Text Widget.


Đầu tiên các bạn cần tìm Tên của Widget cần chỉnh fix.
Bôi đen lại+chuột phải+kiễm tra.Như trên của mình là HTML 1.


Sau đó các bạn tìm đến thẻ b:skin


Ở dây mình viết sẵng Code dành cho các bạn nào không biết viết rồi.


Thủ Thuật Pc4x


text-shadow: 2px 2px;


Thủ Thuật Pc4x

text-shadow: 2px 2px red;


Thủ Thuật Pc4x

text-shadow: 2px 2px 5px red;


Thủ Thuật Pc4x

color: white;
text-shadow: 2px 2px 4px #000000;


Thủ Thuật Pc4x

text-shadow: 0 0 3px #FF0000;


Thủ Thuật Pc4x

color: white;
text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;


Thủ Thuật Pc4x

color: yellow;
text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black;

Bạn có thể tự khám phá thêm

Các bạn tìm mẫu mình thích rồi tiến hành thêm CSS vào Template.
Làm như sau.

VD Widget của mình là HTML10 thì các bạn thêm trước ]]></b:skin> như sau.

#HTML10 {
Code mẫu bạn thích
}

Code Hoàn Chỉnh

#HTML10 
{
color: white;
text-shadow: 1px 1px 2px black, 0 0 25px blue, 0 0 5px darkblue;
}
Thành Quả


Nhớ chỉnh sao cho dể nhìn nha, đừng như mình @_@

Ai Copy thì để lại nguồn của Thủ Thuật PC4x Giùm nha, mình cảm ơn!
Hiệu ứng Text Widget. Reviewed by Thủ Thuật PC4x on January 30, 2018 Rating: 5

4 comments:

All Rights Reserved by Thủ Thuật PC 4X © 2015 - 2016
Powered By Blogger, Designed by thuthuatpc4x | Facebook | Youtube

Biểu mẫu liên hệ

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.