Nhận xét mới

Code Troll Màn Hình Xanh

Code Troll Màn Hình Xanh


Code Troll Màn Hình Xanh


Mấy bạn Copy đoạn code này về và luu thành file có đuôi .bat.
Cick vào File đã lưu để mở, muốn thoát nhấn Alt+F4 để thoát.

Code Troll Hay Bạn Nên Thử

Dowload Code Tại Đây:


Share:

Add Comment

4 comments:

CHÀO MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỦ THUẬT PC 4X - TỔNG HỢP IT