Nhận xét mới

Code Troll Màn Hình Xanh

Code Troll Màn Hình Xanh


Code Troll Màn Hình Xanh


Mấy bạn Copy đoạn code này về và luu thành file có đuôi .bat.
Cick vào File đã lưu để mở, muốn thoát nhấn Alt+F4 để thoát.

Code Troll Hay Bạn Nên Thử

Dowload Code Tại Đây:


Share:

Add Comment

4 comments:

Share Link Rút Gọn CPM Cao Nhất 2,7$/1k View Trên Thanh Menu!