Nhận xét mới

Hướng dẫn cài đặt Skin Rainmeter Desktop.


Hướng dẫn cài đặt Skin Rainmeter DesktopHướng dẫn cài đặt Skin Rainmeter Desktop.


Skin Rainmeter này có chức năng chuyển động khi phát ra âm thanh, vd như mic hoặc nghe nhạc.

Xem DEMO để hiểu thêm

Hướng dẫn cài đặt
Nguồn: Bảo Khánh
Nguồn Share: j2team
Share:

No comments

Hệ Thống Facebook Miễn Phí Cho Ai Cần Ngay Trên Thanh Menu!