Khắc phụ lỗi OpenGL4.1 Khi mở Rules Of Survival

Khắc phụ lỗi OpenGL4.1 Khi mở Rules Of Survival

This application requires OpenGl 4.1 of later and current Open Gl Verison of this device is 4.0.0 Make Sore your graphics adapter and its drivers support OpenGl 4.1Khắc phục lỗi OpenGL4.1 Khi mở Rules Of SurvivalĐầu tiên các bạn Dowload File Fix lỗi này về máy tính

Dowload Ngay

Pass Giải Nén: thuthuatpc4x


Kéo và thả tệp opengl32.dll mà bạn đã tải xuống cùng thư mục bạn đã cài đặt . Thông thường nó là C: \ ros 

Với phương pháp này, bạn sẽ có thể bỏ qua biểu tượng Netease và xem các quy tắc cập nhật tải về Survival.


Lưu ý : nhớ kiễm tra xem mình xài Win bao nhiêu Bit rồi hãy Copy Nha.


Fix lỗi This application requires OpenGl 4.1 of later and current Open Gl Verison of this device is 4.0.0 Make Sore your graphics adapter and its drivers support OpenGl 4.1

0 Comments: