Nhận xét mới

Share Bộ Ảnh Loading GIF

 Share Bộ Ảnh Loading GIF


DEMO Ngay dưới.
Link Ảnh Ngay Phần Chú Thích Hình Ảnh.
Chức năng dùng để làm Blog,Web...
Nguồn Ảnh : Sưu Tầm Từ Google Search
CMT of Share nếu thấy bài viết này hữu ích để mình Tìm Cái hay Share thêm cho các bạn nha.

https://digitalsynopsis.com/wp-content/uploads/2016/06/loading-animations-preloader-gifs-ui-ux-effects-10.gif


Kết quả hình ảnh cho load gif
http://iamchriscollins.com/loading.gif


https://media.giphy.com/media/Mv6USNHEJygjC/giphy.gif


https://i.imgur.com/LNzcS0w.gif


https://i.imgur.com/hQZ4cyx.gif

https://cdn.dribbble.com/users/14637/screenshots/1143807/mini-loader.gif

https://cdn.dribbble.com/users/18886/screenshots/1027635/loading.gifhttps://media.giphy.com/media/deuKMoBxzWtkQ/giphy.gif
http://gulfwebdesigns.com/img/load.gif
http://ishopdn.vn/images/load.gif


Share:

Add Comment

2 comments:

CHÀO MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỦ THUẬT PC 4X - TỔNG HỢP IT