Tool Check Clone Cổ

Tool Check Clone Cổ
Tool Check Clone CổB1: Bật file "TẠO MAIL.exe" Và điền như dưới

Thay ô "Text" thành từ bạn muốn check và Nhấn "Get List"
Sau khi Get xong ta nhấn tiếp "Save List" để lưu lại.
Tool Check Clone Cổ
B2: Bật "TOOLS CHECK" và nhấn "Add List" và chọn tiếp " Browser List"
Tool Check Clone Cổ


B3: Chọn đến list mail vừa lưu lại

Tool Check Clone Cổ

B4: Sau khi hoàn thành nhấn tiếp Start Check và hóng thành quả.

Tool Check Clone CổNguồn : Toàn Siêu Nhân

0 Comments: