Nhận xét mới

Games For Windows Live

Games For Windows Live cover


Games for Windows Live là dịch vụ trò chơi trực tuyến miễn phí, cho phép người dùng kết nối và chơi với bạn bè cũng như hàng triệu thành viên Xbox Live trên toàn thế giới.


Lưu ý: Nếu Thiếu Games for Windows Live thì 1 Số Game Có Thể sẽ không chạy được hoặc không thể lưu game được
Share:

No comments

CHÀO MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỦ THUẬT PC 4X - TỔNG HỢP IT