Nhận xét mới

MegaDownloader

MegaDownloader cover 


Phần mềm MegaDownloader giúp chúng ta get được link Download trực tiếp từ MEGA thay vì Download trực tiếp bằng trình duyệt. Download bằng link trực tiếp thì sẽ tăng tốc độ Download lên đáng kể.
Share:

No comments

CHÀO MƯNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI THỦ THUẬT PC 4X - TỔNG HỢP IT