Update Ảnh

Image
loading...
Select


Chọn ảnh

ResetLàm mới


  • Nhấn Vào Chọn Ảnh Để Chọn Ảnh Cần Tải, Sau Đó Nhấn Tải Lên.
  • Nhấn Vào Icon phía tây trái để chuyển sang chế độ tải ảnh bằng URL


Xem cách sử dụng tại đây:
Nếu thao tác không được vui lòng nhấn vào đầy để tự động fix lỗi

No comments

Hệ Thống Facebook Miễn Phí Cho Ai Cần Ngay Trên Thanh Menu!